Projekti
Eiropas Atveseļošanas fonda logo ansamblis

Krāslavas novada pašvaldība turpina projektu Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/008 “Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Krāslavas novada pašvaldības ēkā Daugavpils ielā 8, Dagdā”. Projekts tiek realizēts ar nolūku mazināt sociālo un ekonomisko nevienlīdzību dažādām cilvēku grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem, nodrošinot vides pieejamības pasākumus Krāslavas novada pašvaldības ēkā Daugavpils ielā 8, Dagdā, radot piekļuvi pakalpojumiem, kas sekmē cilvēktiesības un dzīves kvalitāti. 

Projekta ietvaros tiks veikta vides pieejamības uzlabošana Daugavpils ielā 8, Dagdā esošajā ēkā, kurā darbojas vairākas pašvaldības iestāžu struktūrvienības, tajā skaitā Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” attālinātais klientu apkalpošanas punkts.

Projekta galvenās darbības ietver automašīnu stāvvietas izveidi un pielāgošanu cilvēkiem ar invaliditāti, ietves un celiņu izveidi (no autostāvvietas līdz ēkas galvenajai ieejai), kāpņu un pandusa izveidi, viegli atveramo un automātisko durvju uzstādīšanu, gaiteņa grīdas pārbūvi, tualetes un higiēnas telpas izveidi, kā arī drošības, evakuācijas ceļu piemērošanu cilvēkiem ar invaliditāti saskaņā ar SIA “BRK Projekti” izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju.

Vides pieejamības projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA “Rēzeknes būvserviss”, ar kuru šī gada 28.jūnijā tika noslēgts būvdarbu līgums. Kopējais līgumcenas apmērs sasniedz 71 096,62 EUR (bez PVN). Vides pieejamības pasākumu būvuzraudzību veiks SIA “Marčuks”. Plānotais būvdarbu termiņš – līdz 2024.gada 31.decembrim.

Šis projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" ietvaros.

Investīcijas mērķis paredz palielināt sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi un kurās ir nodrošināta vides, nodarbinātības un informācijas pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 134 310 EUR, t.sk. Atveseļošanas fonda finansējums ir 111 000 EUR un Krāslavas novada pašvaldības finansējums – 23 310 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Olga Gekiša
Krāslavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības nodaļas Projektu speciāliste