Zināmi Krāslavas novada jauniešu biznesa ideju konkursa rezultāti

Projektu konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” tika iesniegti četri pieteikumi:

  • Artūra Kvjatkovska projekts “Tirdzniecības piekabe ātrai ēdināšanai vasaras sezonai”;
  • Raivja Kokaiņa projekts “Ģimenes restorāns Grāfa Plātera pils kompleksā”;
  • Maksima Račicka projekts “Žogu un vārtu izbūve Krāslavas novadā”;
  • Reiņa Koroševska projekts “Tūrisma produkta “Bebru istaba” izveide”

Krāslavas novada pašvaldības konkursa vērtēšanas komisija 2023.gada 10.maijā (protokols Nr.1) apstiprināja:

  1. Artūra Kvjatkovska projektu “Tirdzniecības piekabe ātrai ēdināšanai vasaras sezonai” pārvietojamās piekabes iegādei, lai izveidotu ēdināšanas vietu Persteņa ezera pludmalē, kā arī varētu nodrošināt izbraukuma ēdināšanu publisko pasākumu laikā.
  1. Maksima Račicka projektu “Žogu un vārtu izbūve Krāslavas novadā”, kura īstenošanas rezultātā tiks sniegts pakalpojums dažāda veida žogu izbūvei.

Katra projekta realizācijai tika piešķirts pašvaldības finansējums 4000,00 eiro apmērā.

Pateicamies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā!

Foto no jauniešu personīgā arhīva

Inta Murāne
Krāslavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas projektu speciāliste