Konsultatīvās padomes Krāslavas novadā šobrīd nav izveidotas.