Kontakti

musmajas [at] kraslava.lv

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra „Mūsmājas” ziedojumu (dāvinājumu) konts

Bankas konts:
LV35UNLA0050019994831
Bankas nosaukums:
A/S SEB banka
Bankas kods:
UNLALV2X
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Ērika Geka

Direktore - Pils iela 5, Krāslava
musmajas [at] kraslava.lv

Alfrēds Vaikuls

Saimniecības pārzinis - Pils iela 5, Krāslava
musmajas [at] kraslava.lv

Pakalpojumi (t. +371 29191510)

  • Ārpusģimenes aprūpe
  • Krīzes centrs
  • Sociālā rehabilitācija – psihologs, logopēds, fizioterapeits
  • Multisensorais centrs