Krāslavas Bērnu un jauniešu centra norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Krāslavas novada Izglītības pārvalde / Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90011337202
Bankas konts:
LV44TREL981429200200B
Bankas nosaukums:
Valsts Kase
Bankas kods:
TRELLV22
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Elfa Bižāne

Direktore - Raiņa iela 25, Krāslava
elfa.bizane [at] kraslava.lv

Sanita Kumpiņa

Metodiķe - Raiņa iela 25, Krāslava
sanita.kumpina [at] kraslava.lv

Aina Guba

Lietvede - Raiņa iela 25, Krāslava
aina.guba [at] inbox.lv