Līdzdalības budžetu Krāslavas novadā plānots sākt īstenot 2024. gadā.