Statuss:
Noslēdzies
NAP 2020, ERAF logo. Uzraksts "Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai"

Projekta nosaukums

“Nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novada Kalniešu pagastā”

5.6.2.0/22/I/001

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada pašvaldība

Projekta mērķis

Ceļa pārbūve, tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās teritorijas, nodrošinot ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros ir plānota pašvaldības ceļa "Spalvi-Trušeļi" posma pārbūve 1134 m garumā Kalniešu pagasta teritorijā, tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās teritorijas, nodrošinot ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projektā iekļautais lauku ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem.

Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību iedzīvotājiem.
Projektā iekļauta transporta infrastruktūra ir funkcionāls savienojums līdz degradētai teritorijai, kurā darbojas komersants, kas projekta ietvaros ir apņēmies izveidot 23 jaunās darba vietas un veikt nefinanšu investīcijas 565 000.00 EUR apmērā sava uzņēmuma attīstībā. Projekta ietvaros tiks atjaunota degradētā teritorija 0,10 ha platībā, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai un esošā komersanta paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās.

Īstenošanas laiks

08.2022. – 07.2023.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Pašvaldības finansējums

 

549 084.88 EUR

466 722.15 EUR

24 708.82 EUR

57 653.91 EUR