Kontakti

dzimtsaraksti [at] kraslava.lv

Atrašanās vieta

Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija

Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90001267487
Bankas konts:
LV83UNLA0023013130001
Bankas nosaukums:
SEB
Bankas kods:
UNLALV2X

Darbinieki

Dzimtsarakstu nodaļa pieder pie tiesību aizsardzības institūcijām. Par to dibināšanas datumu uzskata 1921. gada 18. februāri, kad Latvijas Satversmes sapulce pieņēma likumu “Par civilstāvokļu aktu reģistrāciju”. Tajā teikts, ka “civilstāvokļu aktu reģistrāciju pārzin laicīgas iestādes, kuras sauc par dzimtsarakstu nodaļām”. Līdz tam laulības, dzimšanas un miršanas gadījumus reģistrēja tikai baznīcās.

1922. gada 1. jūnijā Krāslavas miestā tika nodibināta dzimtsarakstu nodaļa, Krāslavas pagastā - 1922. gada 15. jūnijā, Kaplavas (Bornes) - 1922. gadā, Piedrujas (Indras) - 1923. gada 1. jūlijā, Skaistas (Izabelinas) -1926. gada 15.janvārī, Pustiņas (Robežnieku) 1926.gada 1. februārī, Aulejas - 1926. gada 1. aprīlī, Izvaltas - 1929. gada 20. janvārī, Asūnes pagasta dzimtsaraksti izveidojās 1928. gada 1. oktobrī, Bukmuižas (Ezernieku) - 1923. gada 23. maijā, Dagdas - 1922. gada 1. jūnijā, Kapiņu (Kastuļinas) - 1929. gada 1. janvārī, Andrupenes - 1922. gada 1. septembrī, Šķaunes - 1922. gada 1. augustā.

Krāslavas rajons izveidots 1949. gada 31. decembrī, attiecīgi izveidota Krāslavas rajona dzimtsarakstu nodaļa, kura pastāvēja līdz 1993. gada 31. decembrim. 1994. gada 1. janvārī visās pašvaldībās tika nodibinātas dzimtsarakstu nodaļas.

2002. gadā, apvienojoties Krāslavas pilsētas un Krāslavas pagastam, tika izveidota Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa.

Ar 2009. gada 31. decembri Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā civilstāvokļa aktu reģistrāciju veic Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa.

Nodaļas arhīvā glabājas dzimtsarakstu dokumenti no 1920. gada.

Darba laiks Krāslavā:

 • Pirmdiena: 8.00 - 12.00; 12.30 - 17.15
 • Otrdiena: 8.00 - 12.00; 12.30 - 17.15
 • Trešdiena: 8.00 - 12.00; 12.30 - 17.15
 • Ceturtdiena: 8.00 - 12.00; 12.30 - 17.15
 • Piektdiena: 8.00 - 13.00

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

Darba laiks Dagdā:

 • Otrdiena: 8.00 - 17.15
 • Ceturtdiena: 8.00 - 17.15
 • Piektdiena: 8.00 - 12.00

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

 • Klātiene - Laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības var pieprasīt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru).
 • Korespondence - Iesniegumu laulības, dzimšanas un miršanas apliecības saņemšanai var nosūtīt pa pastu jebkurai dzimtsarakstu nodaļai
 • Portāls - Laulības, dzimšanas un miršanas apliecības var pieprasīt portālos www.e-pakalpojumi.lv un www.latvija.lv

Pamatojoties uz MK 2013. gada 27. septembra "Noteikumiem Nr. 906 par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" valsts nodevas likmes ir šādas:

Laulības reģistrācija (valsts nodeva – 14 EUR)

Iesniedzamie dokumenti: 

 • iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),
 • pases,
 • dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu, ja stājas atkārtotā laulībā,
 • ārvalstniekiem – savas valsts izziņa par to, ka nav šķēršļu laulības reģistrācijai Latvijas Republikā.

Jaundzimušo reģistrācija (bezmaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

 • medicīnas apliecība par bērna dzimšanu,
 • vecāku pases,
 • laulības apliecība.

Paternitātes atzīšana (bezmaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

 • vecāku kopējs iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā) vai tiesas spriedums,
 • medicīnas apliecība par bērna dzimšanu vai bērna dzimšanas apliecība,
 • vecāku pases.

Miršanas fakta reģistrācija (bezmaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

 • medicīnas apliecība par nāves cēloni,
 • mirušās personas pase.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (valsts nodeva 71.00 EUR)

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),
 • personas pase,
 • dzimšanas apliecība,
 • citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Reģistra aktualizēšana vai atjaunošana (valsts nodeva - 7 EUR)

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums,
 • personas pase,
 • citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Atkārtotas apliecības izsniegšana (valsts nodeva - 7 EUR)

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums,
 • dokumenta saņēmēja pase.

Laulības reģistrācija – valsts nodeva 14.00 EUR

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” maksa par Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem ir šādas:

 1. Izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju (dzimšana, laulība un miršana) - 4.13 EUR (bez PVN);
 2. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija:
  1. Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas telpās (Krāslavas pilsēta) – 21.45 EUR (bez PVN);
  2. Dagdas pilsētas un pagastu apvienības administratīvās ēkas telpās (Dagdas pilsēta) - 12.25 EUR (bez PVN);
  3. ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Krāslavas pilsētas teritorijā - 34.75 EUR (bez PVN);
  4. ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Dagdas pilsētas teritorijā - 16.35 EUR (bez PVN);
  5. ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Krāslavas novada teritorijā -  92.27 EUR (bez PVN).

Samaksu reglamentējošie noteikumi:

Pašvaldības domes lēmums

MK noteikumi Nr.906

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums