Dome Domes sēde

2024. gada 8. februārī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības ārkārtas domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

  1. Par zemes ierīcības projektiem
  2. Par Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņu saraksta aktualizēšanu un apstiprināšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām