Dome Domes sēde

2023. gada 21. septembrī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības ārkārtas domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

  1. Par grozījumiem 2023.gada 25.maija Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.1036
  2. Par dalību un līdzfinansējumu projektā
  3. Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu