Domes sēde Dome

2022. gada 29. decembrī, plkst. 10.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.202022/34 "Par licencēto makšķerēšanu Rušonā ezerā (Rušonā) Krāslavas novada administratīvajā teritorijā"
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības dzīvokļu komisiju
  3. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2022/35 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā”
  4. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumos
  5. Par grozījumiem “Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2022/1 “Krāslavas novada pašvaldības budžets 2022.gadam””