Dome Novads Pašvaldība

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un adresācijas noteikumiem Krāslavas novada pašvaldības dome nolēma mainīt:

  1. ielas nosaukumu no „Jeremejeva iela” Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601, uz „Jubilejas iela”, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601;
  2. ielas nosaukumu no „Mičurina iela”, Dagdā, Krāslavas novadā, LV-5674 uz „Narūtas iela Dagdā, Krāslavas novadā, LV-5674;
  3. ielas nosaukumu no „Gagarina iela”, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā, LV-5664 uz „Kalna iela”, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā, LV-5664;
  4. ielas nosaukumu no „Tereškovas iela”, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā, LV-5664 uz „Laimes iela”, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā, LV-5664.

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā jau ir reģistrēta informācija par jaunajiem adresācijas objektiem. Par jautājumiem, kas radušies adresācijas maiņas dēļ, iedzīvotājiem lūgums zvanīt pašvaldībai uz fiksēto tālruni +371 65624383.