Dome Komitejas sēde

2023. gada 16. maijā, plkst. 13.30 tiek sasaukta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu projekta “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” publicēšanu pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē