Dome Komitejas sēde

2023. gada 19. janvārī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

  1. Par finansējuma piešķiršanu
  2. Par Krāslavas novada centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem
  3. Par grozījumiem darbinieku amatu un amatalgu sarakstā