Dome Komitejas sēde

2024. gada 20. februārī, plkst. 13.30 tiek sasaukta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtībā:

  1. Par dalību nometnēs un finansējuma piešķiršanu
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursu
  3. Par uzturēšanas izdevumiem Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
  4. Par rīkojuma apstiprināšanu