Dome Komitejas sēde

2023. gada 20. septembrī, plkst. 13.30 tiek sasaukta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtībā:

  1. Par finansējuma piešķiršanu
  2. Par Krāslavas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmēm
  3. Par uzturēšanas izdevumiem Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
  4. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu
  5. Par grozījumiem lēmumā “Par Krāslavas Gr. Plāteru v. n. Poļu pamatskolas likvidāciju”