Dome Komitejas sēde

2023. gada 21. martā, plkst. 13.30 tiek sasaukta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

  1. Par Krāslavas novada bibliotēku maksas pakalpojumiem
  2. Par bibliotēku nolikumu apstiprināšanu
  3. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Krāslavas novada invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs “Krāslava””
  4. Par kultūras un tūrisma pārvaldes izveidošanu
  5. Par metodiskā kultūras centra statusa noteikšanu