Klāt ir pavasaris, un nu jau piecpadsmito gadu tas ir arī starts Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”.

Konkursa rīkotājs: Krāslavas novada pašvaldība.

Konkursa mērķis: paaugstināt Krāslavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un līdzdalību, iesaistot vietējos iedzīvotājus savu ideju formulēšanā un īstenošanā novada attīstībai.

Konkursā projektu pieteikumu var iesniegt neformālas iedzīvotāju grupas un sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi). Projektu komandām jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Krāslavas novadā un ko projekta komanda spēj īstenot publiski pieejamu vietu labiekārtošanai pēc principa “Darām paši”.

Konkurss tiek izsludināts 2023. gada 1. martā un projektu pieteikumi tiks pieņemti līdz 2023. gada 31. martam plkst. 12.00.

Projektu īstenošanas laiks: 2023. gada 1. jūnijs – 30. septembris.

Pieejamais finansējums – maksimālais atbalsts vienam projektam ir 1000 eiro. Projektiem virs 500 eiro nepieciešams vismaz 10% līdzfinansējums.

Lai pieteiktos konkursam, projekta pieteicējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar konkursa nolikumu un pašvaldībā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (1. pielikums);
  • Attiecīgās saskaņojuma lapas, ja projekta īstenošana paredzēta kopīpašumā (2. pielikums) vai pašvaldības valdījumā (3. pielikums) esošā teritorijā;
  • Papildu informācija - skices, plānus, esošās situācijas fotogrāfijas utt.

Cauršūtu konkursa pieteikumu var iesniegt pašvaldībā personīgi, nosūtīt pa pastu, atstāt pasta kastē pie Krāslavas novada pašvaldības vai pie Dagdas Klientu apkalpošanas centra, vai iesniegt e-parakstītu uz e-pastu: dome@kraslava.lv. Konkursa pieteikuma elektroniskā forma iesniedzama datu nesējā kopā ar oriģinālo pieteikumu vai nosūtāma uz e-pastu: attistiba@kraslava.lv.

Detalizētāka informācija par to, kā iesniegt projekta pieteikumu, pieejama konkursa nolikumā un tā pielikumos, kas atrodami pašvaldības mājas lapās www.kraslava.lv un www.kraslavasvestis.lv, vai saņemami, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: attistiba@kraslava.lv .

Ikviens, kam ir radušies jautājumi par konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties ar konkursa rīkotāja kontaktpersonām – Krāslavā (Ināra, tālr. +371 29185871) vai Dagdā (Olga, tālr. +371 27172941), kā arī rakstot uz attistiba@kraslava.lv.

Lai sirds silti un iedvesmojoši projekti!

Ināra Dzalbe
Krāslavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja