Dome Komitejas sēde

2023. gada 16. maijā, plkst. 14.00 tiek sasaukta Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

  1. Par metāla konstrukciju nojaukšanu
  2. Par ierosinājumu izveidot meža apsaimniekošanas amata vienību
  3. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu projekta “Par Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” virzību publicēšanai pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē

Slēgtā daļa

  1. Par zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
  2. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
  3. Zemes jautājumi