Dome Komitejas sēde

2023. gada 20. februārī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības nolikumiem
  2. Par nomas maksas samazinājuma piešķiršanu SIA “DCC Baltics”
  3. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
  4. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
  5. Par zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos
  6. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
  7. Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu projektos

Slēgtā daļa

  1. Par dāvinājuma pieņemšanu
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
  3. Zemes jautājumi