Dome Komitejas sēde

2023. gada 21. martā, plkst. 15.00 tiek sasaukta Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā

Slēgtā daļa

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
  2. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
  3. Zemes jautājumi