Dome Komitejas sēde

2023. gada 25. maijā, plkst. 13.30 tiek sasaukta Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas ārkārtas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem