Dome Komitejas sēde

2023. gada 16. maijā, plkst. 13.00 tiek sasaukta Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

Slēgtā daļa

  1. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
  2. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu