Dome Komitejas sēde

2023. gada 19. janvārī, plkst. 12.30 notiks Krāslavas novada pašvaldības Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas sēde.

Darba kārtība:

 1. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Dagdas invalīdu brālība “NEMA””.
 2. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai Dagdas pensionāru biedrībai.
 3. Par finansējuma piešķiršanu Krāslavas Novada Pensionāru Biedrībai.
 4. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Krāslavas māmiņu klubs”.
 5. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts Krāslavas komiteja”.
 6. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Stariņš”.
 7. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests”  amatu un amatalgu sarakstā.
 8. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā.
 9. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu.
 10. Par sociālā dzīvokļa statusa atjaunošanu un atcelšanu.
 11. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu paaugstināšanu.