Dome Komitejas sēde

2024. gada 20. februārī, plkst. 13.00 tiek sasaukta Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kartība:

Slēgtā daļa

  1. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
  2. Par pakalpojuma piešķiršanu sociālās aprūpes institūcijā
  3. Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā