Dome Komitejas sēde

2023. gada 20. septembrī, plkst. 13.00 tiek sasaukta Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kartība:

  1. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
  2. Par nolikuma apstiprināšanu

Slēgtā daļa

  1. Par sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu
  2. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu