Dome Komitejas sēde

2023. gada 21 .martā, plkst. 13.00 tiek sasaukta Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas sēde (Krāslavā, Rīgas ielā 51).

Darba kārtība:

  1. Par Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” maksas pakalpojumiem

Slēgtā daļa

  1. Par sociālā dzīvokļa statusa atjaunošanu
  2. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
  3. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu