Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni. Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pakalpojumu aprūpe mājās, persona vai viņas likumīgais pārstāvis iesniedz Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālajam darbiniekam iesniegumu un citus dokumentus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.

  2. Maksājuma solis
    Pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kurām nav palīdzētspējīgu likumisko apgādnieku, pakalpojuma izmaksas pilnā apmērā sedz Krāslavas novada pašvaldība.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību un norīko aprūpētāju.