Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, viņa likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona ierodas Krāslavas novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē. Persona uzrāda pasi vai citu Latvijā derīgu personu apliecinošu dokumentu, kā arī personas rīcības tiesiskumu apliecinošus dokumentus un iesniedz aizpildītu deklarācijas veidlapu.

  E-pakalpojums Latvija.lv nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.

 2. Maksājuma solis
  Persona, viņa likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona samaksā valsts nodevu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Persona, viņa likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona ierodas Krāslavas novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē, iesniedz dzīvesvietas deklarāciju un pēc pieprasījuma saņem izziņu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Saņemt pakalpojumu