Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt izglītības dokumenta oriģināla vietā iegūt dokumenta dublikātu, kad izglītību apliecinošu dokuments ir nozaudēts, nozagts vai neatgriezeniski sabojāts.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, iesniedz iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi. Gadījumā, ja izglītības iestāde ir likvidēta vai reorganizēta par cita veida izglītības iestādi, persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, kopā ar iesniegumu iesniedz pašvaldības izglītības pārvaldē arhīva izziņu, kurā norādīts, ka izglītojamais ir mācījies un beidzis attiecīgo izglītības iestādi.

  Nepieciešamie dokumenti:
  Personu apliecinošs dokuments un, gadījumā, ja izglītības iestāde ir likvidēta vai reorganizēta par cita veida izglītības iestādi, arhīva izziņu

 2. Maksājuma solis
  Persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nozaudēto, nozagto, iznīcināto vai neatjaunojami bojāto dokumentu par nederīgu. Par sludinājumu maksā iesnieguma autors.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes speciālists izraksta dublikātu un reģistrē to Izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai Izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā. Dublikāta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu.