Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izziņas sagatavošana par būves neesamību iesniegšanai Zemesgrāmatā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz:
  1) Iesniegums (brīvā formā) būvvaldei izziņas sagatavošanai par būves neesību dabā;
  2) Inventarizācijas lieta (ar atzīmēm par bijušo ēku vai ēkām);
  3) Īpašumtiesību apstiprinošie dokumenti.

  Ja minēto iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, iesniedzējs iesniegumu un tam pievienoto papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī norāda, vai izziņu vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Būvvalde pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav - tiesiskā valdītāja, lietotāja pieprasījuma saņemšanas 14 dienu laikā elektroniski vai papīra formā sagatavo izziņu, kas apliecina būves neesību dabā.