Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz izglītības iestādē iesniegumu, kurā norāda:
  1. izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  2. izglītojamā izglītības iestādi;
  3. savu kontaktadresi, uz kuru jāsūta izziņa;
  4. izziņas saņemšanas veidu (klātienē, pa pastu vai e-pastu).

 2. Apstrādes solis
  Izglītības iestādē pārbauda informāciju par izglītojamo Valsts izglītības informācijas sistēmā un pārliecinās par izglītojamā piederību šai izglītības iestādei.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Izglītības iestāde sagatavo nepieciešamo izziņu un nodod to pieprasītājam atbilstoši izvēlētajam saņemšanas veidam.

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu