Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Šis pakalpojums lietotājam nodrošina iespēju saņemt pašvaldības apstiprinātu izziņu par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Izziņu par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu, atbilstoši spēkā esošajam Krāslavas novada teritorijas plānojumam, sagatavo Būvvalde.
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams aizpildīt brīvas formas iesniegumu, kurā jānorāda nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs vai kadastra apzīmējums un izziņas pieprasījuma pamatojums.

  Ja minēto iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, iesniedzējs iesniegumu un tam pievienoto papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī norāda, vai licenci vai atļauju vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši norādītajam atbildes saņemšanas veidam - portālā www.latvija.lv, e-pastā, pa pastu vai klātienē.
  Portālā www.latvija.lv sniegtās atbildes ir pieejamas klienta darba vietas sadaļā "Mani e-iesniegumi".