Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus. Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona ar invaliditāti vai tās likumiskais pārstāvis Krāslavas novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumam pievieno likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis, kā arī institūciju (valsts, pašvaldību vai citu) izsniegtus dokumentus, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistents.

  Iesniegumu var iesniegt klātienē (uzrādot personas apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti) vai portālā www.latvija.lv. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

 2. Apstrādes solis
  Krāslavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pieprasa papildus informāciju no institūcijām (ja tas ir nepieciešams). Izvērtē, cik aktīva ir persona ar invaliditāti, tās iesaisti pasākumos un nepieciešamo asistenta pakalpojuma apjomu. Sagatavo lēmumu un līgumu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests:
  • Slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju;
  • Kontrolē personas izmantotā pakalpojuma apjomu.