Atrašanās vieta kartē

SIA “Krāslavas nami” kase Brīvības ielā 5, Krāslavā strādā pēc sekojošā grafika:

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 12:30-17:15

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 12:30-17:15

Piektdiena: 8:00 - 13:00.

Otrdienās un ceturtdienās kase nestrādā.

SIA “Krāslavas nami” kase apkalpo tikai vienu klientu vienlaicīgi telpās pie kases var atrasties tikai viens klients.

Atgādinām, ka SIA “Krāslavas nami” rēķinu apmaksu var veikt internetbankā ar pārskaitījumu uz rēķinos norādītajiem norēķinu kontiem, VAS “Latvijas pasts”, kā arī rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem ir iespējams apmaksāt veikalu “Maxima” kāsēs.

Ar uzņēmuma speciālistiem var sazināties telefoniski:

+371 65681565 – norēķinu grāmatvedība (skaitītāju rādījumu nodošana, norēķinu par komunālajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu māju klientiem);

+371 65681569 - klientu apkalpošanas speciāliste (skaitītāju rādījumu nodošana, norēķini par ūdeni, kanalizāciju un sadzīves atkritumu izvešanu privātmāju klientiem);

+371 65681561  – juriste (līgumu noslēgšana, parādsaistību jautājumi);

+371 65687002 – atkritumu apsaimniekošanas speciālists;

+371 65681568 – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists;

+371 65681570 – biroja administratore.

Nepieciešamības gadījumos uzņēmuma speciālisti nodrošina klientu pieņemšanu klātienē birojā Brīvības ielā 5, Krāslavā, bet tikai pēc iepriekšēja pieraksta telefoniski.

SIA “Krāslavas nami” adresētus iesniegumus var sūtīt elektroniski, izmantojot e-pastu info@kraslavasnami.lv, bet papīra formā var atstāt pasta kastītē pie uzņēmuma biroja ēkas Brīvības ielā 5, Krāslavā, tālrunis uzziņām +371 65681570.

Skaitītāju rādījumus lūdzam nodod savlaicīgi līdz mēneša pēdējam datumam, pieslēdzoties savam SIA “Krāslavas nami” kontam, izmantojot mājas lapu https://knd.lv/, sūtot informāciju e-pastā radijumi@kraslavasnami.lv vai zvanot pa tālruni +371 65681565 (norēķinu grāmatvedība).

Avārijas gadījumos SIA “Krāslavas nami” apsaimniekošanā esošajās mājās vai komunikācijās lūdzam ziņot avārijas dienestam pa tālruni +371 65622431.